Ansvar og forbehold

Hvad er dit ansvar, og hvad er vores?

Rejsebureauerne og flyselskaberne skriver altid, at det er kundens ansvar at have korrekt visum.
Når vi hjælper dig med visum, har vi selvfølgelig en del af ansvaret.
Det følgende er beskrevet om russisk visum, men gælder tilsvarende på andre landes
1. pas
2. ansøgningsskema med dato og din underskrift
3. foto på ansøgningsskemaet
4. invitation
5. forsikringspapir
6. kopi af pas
Herefter sker følgende:
7. Udstedelse af visum
8. Korrektur visum
9. Pas med visum retur
10. Fingeraftryk (kun russisk)
11. Aflevering af pas
12. Aflysning/afbestilling af pas

Ad 1) Pas og kopi af pas
Hvis du har mere end et pas, så sørg for at have det samme med, som vi har lavet dokumenter til.
Dit pas skal være gyldigt mindst 6 måneder efter visummets udløbsdato. Vi kan guide dig, hvordan du får det forlænget u/b meget hurtigt.
Der skal være mindst 2 ledige sider i passet.
Dit pas må ikke være krøllet eller have været igennem vaskemaskinen, det accepterer konsulatet ikke.

Ad 2) Ansøgning
Det er vores ansvar, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt. Er der fejl i skemaet, sørger vi for, at det bliver rettet på stedet.

Ad 3) Foto
Det er dit ansvar, at fotoet er korrekt: fra en fotohandler eller –automat. Det skal være i farver med lys baggrund og må ikke være ældre end 6 måneder. Er det ikke korrekt, ligger der en fotohandler et par hundrede meter fra visumcentret, hvor du kan få lavet 4 nye billeder på 10 minutter til 150 kroner.

Ad 4) Invitation
Det er vores ansvar, at invitationen er korrekt, med mindre, at det er dig selv, der har leveret den. Vi kan redde situationen på stedet, hvis der skulle være fejl. Har vi bestilt en FMS-invitation, og ministeriet laver fejl, fx i forsendelsen til konsulatet, er PG uden ansvar.

Ad 5) Forsikringspapir
Det er dit ansvar og pligt, at du er rejseforsikret. Vi skal altid have et brev fra dit forsikringsselskabet, der bekræfter, at du er dækket i Rusland i rejseperioden. Ikke kopi af policen. Vi kan redde situationen på stedet, hvis der skulle være fejl.

Ad 7) Udstedelse af visum og evt. fejl
Det er ALENE KONSULENS AFGØRELSE, om de udsteder visum. En ansøgning kan godt være godkendt på visumcentret og efterfølgende blive afvist på konsulatet.
Dit visum KAN BLIVE FORSINKET, hvilket vi har oplevet to gange. En gang for år tilbage da det russiske konsulatets visumprinter brød sammen, og en anden gang for nylig, hvor den iranske konsul ikke ville udstede hastevisum, før ansøgningen som stikprøve blev godkendt i Teheran.
Der kan også være fejl i dit visum eller afvigelser i forhold til ansøgningen. Fx fejl i datoer eller navn. Sker det, vil vi forsøge at få det rettet med det samme.
Alle disse risici for fejl, forsinkelser eller bortkomst hos tredjepart, er vi ikke ansvarlige for.  Hverken visumcentret eller vi betaler gebyret tilbage, hvis det skulle ske. Vi gør ikke, da vores arbejde har været det samme uanset resultatet, sådan lidt kontant udtrykt!

Ad 8) Læs korrektur på visum
Vi læser altid korrektur på visummet, inden vi udleverer jer passet. Henter I selv passet med visummet, så kontroller det grundigt. Spørg ved tvivl.

Ad 9) Pas retur med visum
Vi har ansvar for, at passet afleveres til aftalt tid og sted. Ikke hvad evt. tredjepart evt. herefter gør.
Har vi aftalt, at du skal have pas retur med PostDanmark eller kurer, kan vi ikke gøres ansvarlige for denne tredjeparts levering eller –tid.

Ad 10) Fingeraftryk samme dag
Det er dit ansvar at få afgivet fingeraftryk på det russiske visumcenter samme dag, som vi mødes og indleverer ansøgningen. Det skal ske inden kl. 15:30 samme dag. Kommer du for sent eller først dagen efter, vil hele visumgebyret være tabt, og vi skal starte forfra.

Ad 11) Aflevering
Vi beder om kvittering hos modtageren, når vi afleverer pas. Er passet aftalt afleveret, og det ikke er muligt at få kvittering, fx i postkasse, i tom reception, i brevsprække o.lign., er det ikke længere vores ansvar, hvad der herefter sker med passet.

Ad 12) Aflysning/afbestilling af visum
I tilfælde af, at du bliver nødt til at aflyse, efter vi har modtaget samtlige oplysninger fra og vi har udfyldt alle nødvendige dokumenter, fx ansøgningskema, invitation mv., tager vi et aflysningsgebyr på 325 kroner.