Ændring af pris

Kun for rejser bestilt tidligere end 4 uger før afrejse: Vi forbeholder os ret til prisforhøjelse, hvis der er forhold, som vi ikke har mulighed for at tage højde for på forhånd, f.eks. ekstraordinært forhøjede fly- og transportudgifter, skatter og afgifter, oliepriser eller valutakurser. Gælder også visa. Vores varsling vil senest være 4 uger før afrejse og kan maksimum blive 10 %.